algemene leden vergadering

 

Wij als bestuur van de AMCA willen graag onze leden uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van onze Vereniging. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari 2023 om 10.00 uur. In tegenstelling tot de vorige editie zal deze niet online plaatsvinden maar weer als gebruikelijk in onze kantine.


We hebben in 2022 weer een aantal mooie en sportieve evenementen gehad en er is veel werk verricht op en rond onze baan om ons weer klaar te maken voor de toekomst. Daar willen wij jullie graag meer van te vertellen en onze plannen voor 2023 presenteren. Iedereen is van harte welkom, echter, inspraak en evt. stemrecht is er alleen voor leden met een geldig lidmaatschap in 2022.


De notulen vorige vergadering + agenda komende editie zullen korter voorafgaand met jullie gedeeld worden.
Indien je op voorhand al punten wilt aandragen of ter discussie wilt stellen vernemen wij dit graag per mail op bestuur@amcaracing.nl

Tevens willen we jullie alvast kenbaar maken dat wij op zoek zijn naar een Algemeen Bestuurslid om toe te voegen aan ons huidige bestuur. Interesse of vragen erover, of wil je je aanmelden? Graag via bestuur@amcaracing.nl


We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 11 februari om 10.00 uur. Inloop en koffie vanaf 9:30 uur.