Wijzigingen bestuur


Met ingang van de ALV gehouden op 11 januari 2023 jl. zijn er enkele wijzigingen in het AMCA bestuur.

Wesley van Silfhout heeft te kennen gegeven zijn functie als bestuurslid neer te leggen. Wij als resterend bestuur danken hem enorm voor zijn bijdrage. Wesley zal als vrijwilliger de club nog blijven ondersteunen waar mogelijk.

Tevens zijn op de ALV een tweetal nieuwe bestuursleden, na het houden van een stemming, toegetreden als Algemeen Bestuurslid. 

Dit zijn Fred Goossens en Adri Nijboer. De volledige bezetting van het huidige bestuur vind je hier terug.